Obsługa zawodów

Zespół odpowiedzialny za obsługę zawodów

Obsługa zawodów
Piotr Kochman koordynator projektu, wszystkie sprawy tel. 694-810-300
Michał Szybisty organizacyjne, wszystkie sprawy tel. 696-094-150
Daniel Loegler sprawy finansowe tel. 609-094-720
Dariusz Szaro system rozgrywek, transport
Katarzyna Marcinik imprezy towarzyszące tel. 513 669 054
Marcin wajgiel tel. 502 906 997
Marek Oleszek zakwaterowanie i wyżywienie
 
Obsługa systemu informatycznego
Piotr Kochman administrator, autor systemu tel. 694-810-300
Michał Szybisty rejestracja danych
Magdalena Samolej rejestracja danych
Alicja Wiśniowska rejestracja danych
Andrzej Gicala rejestracja danych
Daniel Loegler rejestracja danych
Paweł Międlar rejestracja danych
 
Zabezpieczenie medyczne
Zabezpieczeniem medycznym zawodów zajmie się Maltańska Służba Medyczna
 

Biuro zawodów znajduje się na nowej hali MOSIR Krosno, ul. Bursaki 41 I piętro pok. xxx